Skoro dve decenije iskustva i dosadašnje

reference su čvrst garant našeg kvaliteta.

“Projektni biro d.o.o.”Čačak u okviru svoje delatnosti nudi sledeće usluge:

  • Pribavljanje svih potrebnih dozvola za gradnju
  • Savetovanje u procesu pripreme I izgradnje objekta
  • Stručni nadzor prilikom izgradnje objekta
  • Izrada idejnih i glavnih projekata (sa projektima instalacija)
  • Izrada projekata za legalizaciju objekata (stambenih i poslovnih)
  • Tehnička kontrola projektne dokumentacije
  • Tehnički prijemi objekata

Svojom dugogodišnjom tradicijom uspešnog poslovanja iz oblasti projektovanja, “Projektni biro d.o.o.”Čačak uživa značajno poverenje na tržištu, I predstavlja pouzdanog partnera za mnoge domaće I strane kompanije ,državne institucije, škole, fakultete, agencije I dr. Okosnicu  našeg  uspešnog  poslovanja  predstavlja  dobro  ukomponovan stručni  tim  licenciranih  inžinjera  iz  oblasti  arhitekture,  građevine,  mašinstva, elektro  instalacija  I  oblasti  energetske  efikasnosti  koji  svojim  partnerima  nude uvek besprekorno i racionalno rešenje projekta

Omogućavamo vam da do svog projekta

dođete u najkraćem vremenskom roku 

Kontaktirajte nas!

Ukoliko imate bilo koje pitanje ili želite da zakažete sastanak možete to da uradite pomoću ovog formulara ili putem telefona, rado ćemo vam pomoći u vezi svih pitanja i nedoumica.